УНІВЕРСАЛ 9

Хмарна ERP система вашого підприємства

Ми створювали нову версію нашого продукту,
базуючись на нашому досвіді роботи в цій галузі з 1992 року.
Він увібрав в себе всі сучасні технології обробки великих обсягів даних,
інтерфейсу користувача, архітектурних рішень.
Універсал 9 готовий до вирішення найскладніших завдань, що виникають при автоматизації сучасного підприємства!

ПЕРЕВАГИ

Розвиток бізнесу наших клієнтів, лавиноподібне зростання обсягів інформації, що обробляється,
необхідність вирішення нових і нових завдань в єдиній системі спонукали нас шукати шляхи перекладу ПК Універсал
на нові технології обробки даних і архітектурні рішення.
СУБД

В якості СУБД для системи обрана
Oracle Database, визнаний світовий лідер в сфері обробки даних.
У перспективі доступні і інші СУБД.

ІНТЕРФЕЙС

Інтерфейс системи реалізований в Web і підтримує роботу в основних популярних браузерах. Розгортання системи відбувається максимально просто!

АРХІТЕКТУРА

Використовується 3-х рівнева архітектура. Сервери проміжної ланки забезпечують швидкий обмін даними як з базою даних, так і з множинними програмно-апаратними системами, в т.ч. сторонніх виробників.

АНАЛІТИКА

Базуючись на досвіді попередніх версій ПК Універсал (випускається нами з 1992 року) ми даємо ефективний інструмент роботи з вашими бізнес-даними. Система містить в собі потужний механізм деталізації і агрегування величезних обсягів інформації.

Передова архітектура

В Універсал версії 9 архітектура системи зазнала суттєвих змін. Вона містить 3 головних шари:

* Шар серверів бази даних
* Шар серверів додатків
* Шар клієнтів


Зроблено повна відмова від Windows клієнтських додатків на користь Web-орієнтованих тонких клієнтів, для роботи яких достатньо одного з декількох популярних веб-браузерів. Такий підхід суттєво знижує витрати на розгортання та підтримання клієнтських додатків системи.

Розподіл обчислювальних навантажень проводиться засобами нашого власного сервера додатків.

Всі разом це дає прекрасні показники по швидкості обробки величезних обсягів даних. 

Серверні шари можуть бути розгорнуті як в хмарному середовищі, так і в мережі вашого підприємства.

Архитектура

Web-інтерфейс

Інтерфейс Універсал 9 реалізований в Web технології і підтримує роботу в основних популярних браузерах.
Зберігаючи основні принципи і традиції ефективної роботи користувача по введенню, редагуванню і пошуку документів, елементів довідників, отримання звітів і т.д., розробники пішли далі. Тепер звичні операції виконуються ще швидше - швидше відкриваються вікна, проводиться пошук, обробляються керуючі дії миші і клавіатури. Плюс, привнесені нові зручні можливості по фільтрації, пошуку і навігації по великих масивів даних, доступні тепер практично в будь-якому табличному поданні.
На додаток до цього, використання web-інтерфейсу робить доступним роботу з системою з будь-якої точки Землі через звичайні браузери. Не потрібно інсталяція та підтримка робочих місць системи. Для доступу до неї потрібні тільки адреса, логін і пароль.

Детальна аналітика

Універсал 9 підтримує необмежене число вкладеності рахунок / субрахунків. А плюс до цього, кожен кінцевий субрахунок може мати до 5-ти вкладених рівнів аналітики по необхідних об'єктів обліку (контрагентам, договорами, статтями витрат і т.п.)
Сальдова інформація може бути легко агрегована до верхнього рівня, або ж розгорнута до кожного первинного документа, що її породив. 

ТИПОВІ КОНТУРИ СИСТЕМИ

Залежно від специфіки діяльності підприємства та переліку автоматизуються служб, перелік контурів може варіюватися. Нижче наводяться найбільш затребувані.

Бухгалтерський облік

Контур повністю адаптований під НСБО
БАНК І КАСА

► Проведення банківських платежів по будь-яким, в т.ч. валютним розрахунковим рахункам.
► Проведення касових платежів, в т.ч. валютних
► Платіжні доручення.
► Касові ордера
► Можливість зв'язку з різними системами Клієнт-Банк

ГУРТОВА ТОРГІВЛЯ

► Оприбуткування ТМЦ на склад від постачальників
► Оприбуткування ТМЦ на склад з виробництва
► Внутрішні переміщення
► Облік відвантаження і повернень
► Виписка рахунків (із залишків, з прейскуранта)
► Переоцінка, інвентаризація
► Ведення взаєморозрахунків, в т.ч. в розрізі договорів
► Система прейскурантів

РОЗДРІБНА
ТОРГІВЛЯ

► Прихід товару в роздрібну точку (з визначенням роздрібної націнки)
► Переміщення зі складів підприємства (з визначенням роздрібної націнки)
► Реалізація готівкова, безготівкова
► Робоче місце касира. Можливість обліку реалізації через сканер штрих-коду. Облік дисконтних карт.
► Введення залишків (при старті програми)

ОБЛІК ПОСЛУГ

► Облік послуг - отриманих, що надаються, виставлення рахунків за послуги
► Облік витрат на відрядження та засобів, виданих на господарські потреби (їх облік при розрахунку зарплати)

ВИРОБНИЦТВО

► Технологічні карти (матеріали, обладнання, оснащення)
► Рецептури декомпозиції
► Виробничі замовлення
► План виробництва з портфеля замовлень
► Виробничі звіти (збірка, декомпозиція)
► Списання матеріалів (за технологічними картами, вручну)
► Розрахунок собівартості продукції

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

► Облік операцій з основними засобами (прихід, введення в експлуатацію, переміщення, ліквідація та ін.)
► Ведення довідника ОС (історія ОС)
► Нарахування зносу ОС в бухгалтерскоі і податковому обліку

КАДРИ

► Особисті картки працівників
► Штатний розклад
► Тарифні сітки
► Накази
► Інтеграція з модулем Зарплата

ЗАРПЛАТА

► Будь-яка форма оплати праці: оклад, тариф, індивідуальна і бригадна угода
► Будь статті нарахувань і утримань та алгоритми їх розрахунку
► Розрахунок лікарняних, відпускних, аліментів
► Розрахунок індексації
► Єдина звітність
► Інтеграція з ПЗ M.E.Doc

ТРАНСПОРТ

► Картка автомобіля (в т.ч. як ОЗ)
► Подорожні листи - облік виїздів, списання ПММ (3 методу)
► Таблиці поправочних коефіцієнтів
► Розрахунок за допомогою платіжних карт
► Облік переходу на зимовий / літній сезон

Контакти

СофтПро

Група компаній СофтПро
працює з 1992 року

ЗВ'ЯЗОК