Архітектура
Універсал 9


Універсал 9 ERP побудований за принципом багаторівневої системи (multitier architecture). Складається з шарів:
► бази даних (database tier)
► серверів додатків (middle tier)
► веб-клієнтів з можливістью розширення функціоналу (client tier)
► різноманітне обладнання 

Такий поділ дозволяє отримати переваги:
► зняти обмеження на обсягі бази даних
► управляти розподілом обчислювальних навантажень і, тим самим, оптимізувати швидкість реакції системи на дії користувача або події обладнання
► підвищити надійність системи
► максимально спростити її розгортання і масштабованість

База даних і шар серверів додатків Універсал 9 ERP можуть бути розгорнуті як в локальній мережі вашого підприємства, так і в хмарі.

ШАР БАЗИ ДАНИХ

В якості СУБД в Універсал 9 можуть використовуватися: 
Oracle Database

Об'єктно-реляційна система керування базами даних від Oracle Corporation.

PostgreSQL

Вільна об'єктно-реляційна система керування базами даних від світової спільноти розробників.

Інтеграція

Опціонально підтримується інтеграція з SAP Advantage Database Server (СУБД попередньої версії системи - Універсал 7: ERP

ШАР СЕРВЕРІВ ДОДАТКІВ

Реалізує бізнес-логіку системи, побудова графічного інтерфейсу користувачів, формування звітів, а також забезпечує інтеграцію зі сторонніми програмами і сервісами.

СЕРВЕР ЗВІТІВ

Можливість формування звітів і інтерактивних форм
практично в будь-яких форматах
Будь-які формати

Підтримується практично будь-який вихідний формат друкованих та звітних форм (HTML, XLS, XLSX, DOCX, CSV, PPTX, RTF, PDF, ODT, ODS, TXT).

Drill down

Це означає, що практично будь-які значення в отриманому звіті можуть бути розшифровані одним кліком за допомогою інших пов'язаних звітів.

Dashboards

Можливо створювати власні "приладові панелі" (dashboards) для відстеження ключових показників.

Асинхронне створення

Можливість отримання звітів трьома способами:
На зараз - користувач відправляє запит і чекає готовий звіт або бланк
Відкладений - користувач відправляє запит на отримання звіту і по його готовності отримує повідомлення
Рекомендовано - отримання звіту в певний час

Пакетний
друк

Механізм злиття звітних форм дозволив реалізувати друк по поміченим документам і формувати пакети з кількох друкованих форм.

Мобільний доступ

Сформовані звіти можна отримувати і переглядати на мобільних пристроях.

Універсал REST-сервіс

В Універсал-9 використовується сервер додатків, реалізований у вигляді WEB-контейнера, який може бути запущений під різними java-серверами - TomCat, Jboss, WildFly, WEB Sphera і т.д.
Сервер може працювати з різними СУБД (зараз можлива робота з Advantage Database Server і Oracle Database, в перспективі - з PostgreSQL)
Використовуються: сервіс SQL-запитів, а також Oracle RESTful Web Services.

Універсал-Асистент

Міні-сервіс Універсал-Асистент (УА) надає доступ веб-клієнта до локальних периферійних пристроїв (принтери, сканери, ваги), а також віддаленим сервісів і програм (наприклад, локальний MEDOC, віддалений MEDOC, інший віддалений УА та ін.)

Місце в системі

В системі допускається довільне число УА, встановлюваних як на окремих робочих місцях, так і в шарі серверів додатків. "Спілкування" всіх асистентів з Універсал REST-сервіс відбувається через брокер повідомлень ActiveMQ, що істотно підвищує продуктивність роботи з обладнанням і знижує ризики втрати інформації.

Принцип роботи

► Основне призначення - виконання команди переданої від клієнта по одному їх протоколів
► Основна команда - це виконання функції з певного скрипта і повернення результату в вигляді JSON
► Точка входу proxy - в цьому випадку команда передається на віддалений асистент а поточний виступає в ролі проксі 

Технічні деталі ...

► Протокол взаємодії - локально ws / wss, віддалено ws / wss, http / https, Active MQ
► Основний скриптова мова JavaScript.
► Скрипти зберігаються в центральній БД і окремо в локальній БД кожного УА. При додаванні нового або зміну скрипта всі активні помічники отримують повідомлення із змінами тому підписані на публічну чергу в Active MQ.

І ще

► При запуску Асистент передає дату останньої корекції скриптів на сервер і отримує зміни на поточний момент часу. Синхронізація йде асинхронно з використанням JMS Active MQ.
► Перед запуском скрипта на виконання також відправляється запит в MQ на актуальність запускаємого скрипта.

Приклад веб-інтерфейсу користувача

ШАР КЛІЄНТІВ

Нижнім рівнем в ієрархії системи є клієнтський шар, який реалізує графічний інтерфейс користувача.
В Універсал 9 використовується веб-клієнт на базі одного зі стандартних веб-браузерів: Google Chrome, Opera, MS Edge, Firefox. Операційна система - будь-яка, в якій працюють дані програми.
Тут відображаються HTML сторінки і виконується JavaScript код, одержувані від шару серверів додатків.
Установка такого робочого місця зводиться до підключення комп'ютера до інтернет.

Дивись про інтерфейс >>>

ОБЛАДНАННЯ

За допомогою Універсал Асистент web-клієнтські робочі місця поєднуються з різноманітним обладнанням.
Промислові ваги
Касові апарати
Сканери штрих-коду
СофтПро

Група компаній СофтПро
працює з 1992 року

ЗВ'ЯЗОК