Типові контури системи

Базова поставка включає типовий набір прикладних контурів.
Усі вони працюють у єдиному інформаційному просторі, у єдиному потоці фактів господарської діяльністі підприємства, охоплюють роботу різних його служб.
З їх допомогою забезпечується формування та контроль виконання управлінських рішень для бізнес-процесів різних рівнів.
Їх перелік не є остаточним, можливе включення до системи абсолютно індивідуальних блоків.

ЗАГАЛЬНІ КОНТУРИ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

►Ведення всіх ділянок бухгалтерського обліку
►Ведення обліку необмеженої кількості підприємств
►Підтримка необмеженої кількості планів рахунків, кожна є окремою площиною обліку для підприємства
►Багаторівневий аналітичний облік по будь-яких об’єктах обліку, включаючи контрагентів, підрозділи, співробітників, статті витрат, номенклатуру запасів і послуг, договори, валюти, як у сумовому, так і в натуральному вимірах.
►Формування проводок на підставі первинних документів в необмеженій кількості площин обліку
►Оперативний аналіз балансу, оборотів
►Внутрішня і фіскальна бухгалтерська звітність. 

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

►Ведення договорів довільної форми
►Календарне планування операцій за договорами
►Ведення довільної кількості специфікацій до договорів
►Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній операції окремо
►Контроль розрахунків за договорами
►Підготовка рахунків і замовлень на підставі договорів 

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

►Підготовка банківських і касових документів
►Ведення журналів виписок банку і касових книг
►Імпорт-експорт даних через системи "Клієнт-Банк"
►Формування авансових звітів і ведення журналу обліку розрахунків з підзвітними особами
►Облік виплат зарплати за платіжними відомостями
►Рознесення платежів по рахунках, контрагентах і договорах
►Формування звітності по залишках і руху грошових коштів .

ОБЛІК ВЗАЄМО-РОЗРАХУНКІВ

Ведення актів виконаних робіт та реалізації готової продукції
►Оперативний контроль взаєморозрахунків
►Підготовка оборотних відомостей по обліку взаєморозрахунків, відомостей дебіторської та кредиторської заборгованості
►Детальний аналіз взаєморозрахунків за документами
►Проведення взаємозаліків 

ЗАПАСИ І ТОРГІВЛЯ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

►Облік запасів по вільних і асоційованих партіях
►Облік товарних запасів на основі технології штрихового кодування
►Топологія складу, локації
►Контроль термінів придатності і норм запасу
►Облік споживчих характеристик товару (сорт, колір, розмір тощо)
►Комплектація і разукомплектація товарів
►Облік матеріалів і МБП
►Звіти по надходженню, переміщенню і вибуттю запасів 

ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

►Ведення актів виконаних робіт та реалізації готової продукції
►Оперативний контроль взаєморозрахунків
►Підготовка оборотних відомостей по обліку взаєморозрахунків, відомостей дебіторської та кредиторської заборгованості
►Детальний аналіз взаєморозрахунків за документами
►Проведення взаємозаліків 

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

►Облік запасів по вільних і асоційованих партіях
►Облік товарних запасів на основі технології штрихового кодування
►Контроль термінів придатності і норм запасу
►Облік споживчих характеристик товару (сорт, колір, розмір тощо)
►Комплектація і разукомплектація товарів
►Облік матеріалів і МБП
►Звіти по надходженню, переміщенню і вибуттю запасів 

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЕЮ І ПРОДАЖЕМ

►Облік договорів з постачальниками і покупцями
►Реєстрація і контроль виконання замовлень постачальникам і від покупців
►Резервування запасів по замовленнях, рахунках і виписаним накладним
►Інтеграція з різноманітними тендерними системами
►Підготовка та контроль відвантажувальних накладних
►Налаштування розрахунку даних відвантажувальних документів
►Контроль термінів оплат і відвантажень
►Гнучка система прейскурантів
►Автоматичний розрахунок знижок/накидок
►Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами
►Облік повернень від покупців і повернень товару постачальникам 

УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ

►Ведення картотеки автотранспорту
►Прийом заявок на виконання автотранспортної роботи
►Виписка подорожніх листів
►Облік витрати ПММ
►Облік роботи водіїв
►Облік стану шин і акумуляторів 

ВИРОБНИЦТВО

ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА

►Підтримка багаторівневої структури виробничих підрозділів
►Ведення операційних нормативів
►Ведення технологічних маршрутів виготовлення виробів 

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

►Розрахунок плану виробництва
►Планування серійного і позамовного виробництва
►Розрахунок потреби у виробничих потужностях
►Розрахунок потреби в сировині та матеріалах
►Розрахунок дефіциту матеріалів та формування замовлень постачальникам 

ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

►Облік відпуску матеріалів у виробництво
►Облік випуску готової продукції
►Облік виробничого браку і відходів
►Використання заміни матеріалів
►Розрахунок звітів виробництва
►Розрахунок нормативної витрати матеріалів і формування актів списання
►Інвентаризація незавершеного виробництва
►Облік витрати матеріалів по об'єктах витрат
►Формування документів поопераційного внутрішньоцехового обліку 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ

►Оперативний розрахунок планової собівартості продукції
►Калькуляція фактичних витрат і собівартості за видами продукції, групами продукції, виробничими замовленнями
►Ведення розподілу витрат
►Налаштування розрахунку витрат за статтями калькуляції 

КАДРИ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

►Ведення картотеки особових карток працівників
►Підготовка наказів по персоналу
►Ведення штатного розкладу
►Підтримка будь-яких нарахувань і утримань із заробітної плати (в т.ч. індивідуальних і бригадних нарядів)
►Розрахунок різних доплат, надбавок, преміальних виплат, матеріальної допомоги, дивідендів і т.д.
►Розрахунок відпускних і виплат за лікарняними листками.
►Розрахунок податків
►Формування платіжних відомостей.
►Підготовка додатків до податкового розрахунку сум доходів, заяви-розрахунку та повідомлень про виплату коштів. 

МАТЕРІАЛЬНИ ТА НЕМАТЕРІАЬНИ АКТИВИ

►Облік основних засобів, нематеріальних активів та МШП в експлуатації
►Переміщення, дооцінка та списання ОС
►Розрахунок амортизації основних засобів за довільним методикам
►Переоцінка та інвентаризація основних засобів 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

►Розрахунок податків
►Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження, оплати та іншими. Щільна вбудована інтеграція з M.E.Doc
►Облік валових доходів і валових витрат 

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

►Структурний аналіз руху грошових коштів по статтях доходів/витрат
►Формування платіжного календаря
►Структурний аналіз закупівель і продажів 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ

►Ведення інформації про наявних та потенційних клієнтів
►Швидкий доступ до будь-яких операцій з клієнтом

ДОКУМЕНТООБІГ

►Організація робочих процесів реєстрації документів, узгодження, затвердження
►Створення журналів для поділу документів за певними ознаками (вхідні, накази, розпорядження, службові записки, протоколи, тощо)
►Розмежування доступу користувачів до інформації по документах та журналах документів, в тому числі дій (читання, створення, зміна, видалення) з документами
►Створення шаблонів документів, налаштування відображення полів та виду документу
►Пошук необхідних документів
►Зберігання документів в електронному вигляді 

СофтПро

Група компаній СофтПро
працює з 1992 року

ЗВ'ЯЗОК